Objednávka akcií

Objednávám tímto akcie Jarošovského pivovaru a.s. v souladu s podmínkami prodeje, kupní smlouvou a smlouvou o příplatku. Nominální hodnotu a příplatek v celkové hodnotě 12 000,- Kč za akcii uhradím do 3 dnů, jinak se má objednávka ruší.