Nabídka prodeje akcií

Představení záměru prodej akcií

Prodáváme 5% podílu na základním kapitálu společnosti Jarošovský pivovar a.s. v hodnotě 6 mil. Kč za účelem dalšího rozvoje pivovarů v rámci mateřské skupiny Městské pivovary a.s.

O společnosti

Společnost Jarošovský pivovar a.s. se sídlem na ulici Pivovarská 303 v Jarošově u Uherského Hradiště byla založena v roce 2015 a její hlavní činností je výroba, prodej a distribuce piva. Pivovar od svého založení dosahuje meziročně dvouciferných nárůstů klíčových ekonomických ukazatelů.

Výstav

Tržby

Realizace prodeje

Prodáváme 500 kusů akcií, každý o velikosti podílu na základním kapitálu 0,01%. Minimální množství pro nákup bude 1 kus akcie v investiční hodnotě 12 000 Kč, z čehož 2 000 Kč představuje nominální hodnotu akcie a 10 000 Kč příplatek.

Práva spojená s držbou akcií

Jedná se o kmenové akcie představující přímý podíl na základním kapitálu společnosti včetně hlasovacích práv a práv na výplatu dividendy.

Výhody pro akcionáře

Pro držitele akcií bude připravena řada benefitů jako např. sleva na nákupy online i offline, pivní dividenda, VIP klub, možnost využit  pivovarské Šalandy pro soukromé účely, účast na valné hromadě společnosti, apod.

Časový plán

Týden 22 – příjem objednávek na počty kusů akci
Týdny 23 – 24 – realizace prodeje a platba nominální hodnoty i příplatku, předání akcií

Bližší informace

Miroslav Harašta
Mobil: 723 102 683
Jarošovský pivovar a.s.
Pivovarská 303, Jarošov
686 01 Uherské Hradiště
miroslav.harasta@jarosovskypivovar.cz